Kaczmarczyk, M. „ Ślepa Plama Systemu: Krzysztof Matuszek. «Systemy Wojenne. Współczesne Wojny W Perspektywie Teorii Niklasa Luhmanna»”. Stan Rzeczy, nr 1(2), kwiecień 2012, s. 283-90, doi:10.51196/srz.2.16.