Matuszek , Krzysztof C. „Habermas a Luhmann – Systemy I Ideologie: Tomasz Maślanka. «Racjonalność I Komunikacja. Filozoficzne Podstawy Teorii społecznej Jürgena Habermasa»”. Stan Rzeczy, nr 1(2), kwiecień 2012, s. 268-71, doi:10.51196/srz.2.14.