Rozwadowski, Łukasz (2021) „Inność w sporze o gender. Analiza kulturoznawcza”, Stan Rzeczy, (1(20), s. 111–136. doi: 10.51196/srz.20.5.