Darmas, M. (2019) „Niezatarte pręgi: Roman Chymkowski, «Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji»”, Stan Rzeczy, (1(16), s. 377-382. doi: 10.14394/srz.16.18.