Łapiński, F. (2019) „Zmiana w Kościele: Rozmowa o książce Michała Rogalskiego "Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki". Relacja ze spotkania autorskiego”, Stan Rzeczy, (1(16), s. 355-357. doi: 10.14394/srz.16.15.