Brzeziński, D. (2019) „Myśl ponad granicami: interdyscyplinarność i innowacyjność twórczości Georga Simmla”, Stan Rzeczy, (1(16), s. 287-304. doi: 10.14394/srz.16.11.