Kil, A. (2016) „ Wędrówki pojęć. Jakiej nawigacji potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.), «Travelling Concepts for the Study of Culture»”, Stan Rzeczy, (1(10), s. 413-425. doi: 10.51196/srz.10.21.