Kilias, J. (2016) „ Socjologia polska i czeska: wzajemne stosunki, ich charakter i konteksty”, Stan Rzeczy, (1(10), s. 283-315. doi: 10.51196/srz.10.15.