Łuczewski, M. (2016) „ Kontrrewolucyjne pojęcie. «Polityka historyczna» w Polsce”, Stan Rzeczy, (1(10), s. 221-257. doi: 10.51196/srz.10.13.