Kučera, R. (2016) „ Wobec dogmatyzmu. Zachodni marksizm, «The Making of the English Working Class» i komunistyczne historiografie w NRD, Czechosłowacji i Polsce 1948–1990”, Stan Rzeczy, (1(10), s. 144-166. doi: 10.51196/srz.10.10.