Łuczewski, M. (2016) „ Ani książę, ani kupiec: Szacki”, Stan Rzeczy, (1(10), s. 21-33. doi: 10.51196/srz.10.3.