Dudek , A. (2015) „ Jakub Karpiński jako historyk”, Stan Rzeczy, (2(9), s. 165-171. doi: 10.51196/srz.9.9.