Jędrzejczak, Helena A. (2015) „ Dietricha Bonhoeffera krytyka teologii liberalnej”, Stan Rzeczy, (2(9), s. 141-160. doi: 10.51196/srz.9.8.