Łuczewski, M. (2015) „ Chrześcijanin bez Boga. Teologia polityczna Pierre’a Bourdieu”, Stan Rzeczy, (1(8), s. 194-227. doi: 10.51196/srz.8.13.