Nowak , M. (2014) „Wokulski pod lupą: Marta Bucholc. «Konserwatywna utopia kapitalizmu»”, Stan Rzeczy, (1(6), s. 327-335. doi: 10.51196/srz.6.19.