Bilewicz, M. i Olechowski, M. (2014) „ Psychologia społeczna. W pułapkach zaangażowania: Polska i świat”, Stan Rzeczy, (1(6), s. 159-176. doi: 10.51196/srz.6.8.