Warchala, M. (2013) „Postsekularne konstelacje nowoczesności. O historycznych związkach religii i nauk społecznych”, Stan Rzeczy, (2(5), s. 75-92. doi: 10.51196/srz.5.6.