Znaniecki , Florian (2013) „Przedmowa do «Elementy społeczne parafji rzymsko-katolickiej: wstęp do socjologji parafji»”, Stan Rzeczy, (2(5), s. 65-73. doi: 10.51196/srz.5.5.