Waśkiewicz , A. (2012) „ Czy proste równoległe przecinają się w przestrzeni? Kreatywna recenzja: Bruce Taylor. «In 90 Days, Where Asia Meets Africa»”, Stan Rzeczy, (1(2), s. 295-302. doi: 10.51196/srz.2.18.