Kaczmarczyk, M. (2012) „ Ślepa plama systemu: Krzysztof Matuszek. «Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna»”, Stan Rzeczy, (1(2), s. 283-290. doi: 10.51196/srz.2.16.