Matuszek , Krzysztof C. (2012) „Habermas a Luhmann – systemy i ideologie: Tomasz Maślanka. «Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa»”, Stan Rzeczy, (1(2), s. 268-271. doi: 10.51196/srz.2.14.