Burawoy, M. i Łuczewski, M. (2011) „Socjologia anioła, z Michaelem Burawoyem rozmawia Michał Łuczewski”, Stan Rzeczy, (1(1), s. 209-214. doi: 10.51196/srz.1.16.