Łuczewski, M. (2011) „Demoniczne źródła nauk społecznych”, Stan Rzeczy, (1(1), s. 16-47. doi: 10.51196/srz.1.3.