Pawlik, Robert. 2020. „Od pomników zwycięstwa Do pomników Ofiar”. Stan Rzeczy, nr 2(19) (listopad), 11-16. https://doi.org/10.51196/srz.19.1.