Rozwadowski, Łukasz. 2021. „Inność W Sporze O Gender. Analiza Kulturoznawcza”. Stan Rzeczy, nr 1(20) (kwiecień):111-36. https://doi.org/10.51196/srz.20.5.