Darmas, Marcin. 2019. „Niezatarte pręgi: Roman Chymkowski, «Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida I Dylematy dekolonizacji»”. Stan Rzeczy, nr 1(16) (kwiecień), 377-82. https://doi.org/10.14394/srz.16.18.