Kisiel, Piotr. 2016. „ Porządki (w) pamięci: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), «Modi Memorandi. Leksykon Kultury pamięci»”. Stan Rzeczy, nr 1(10) (kwiecień), 455-59. https://doi.org/10.51196/srz.10.25.