Kil, Aleksandra. 2016. „ Wędrówki pojęć. Jakiej Nawigacji Potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.), «Travelling Concepts for the Study of Culture»”. Stan Rzeczy, nr 1(10) (kwiecień), 413-25. https://doi.org/10.51196/srz.10.21.