Kilias, Jarosław. 2016. „ Socjologia Polska I Czeska: Wzajemne Stosunki, Ich Charakter I Konteksty”. Stan Rzeczy, nr 1(10) (kwiecień), 283-315. https://doi.org/10.51196/srz.10.15.