Łuczewski, Michał. 2016. „ Kontrrewolucyjne pojęcie. «Polityka historyczna» W Polsce”. Stan Rzeczy, nr 1(10) (kwiecień), 221-57. https://doi.org/10.51196/srz.10.13.