Kučera, Rudolf. 2016. „ Wobec Dogmatyzmu. Zachodni Marksizm, «The Making of the English Working Class» I Komunistyczne Historiografie W NRD, Czechosłowacji I Polsce 1948–1990”. Stan Rzeczy, nr 1(10) (kwiecień), 144-66. https://doi.org/10.51196/srz.10.10.