Łuczewski, Michał. 2016. „ Ani książę, Ani Kupiec: Szacki”. Stan Rzeczy, nr 1(10) (kwiecień), 21-33. https://doi.org/10.51196/srz.10.3.