Pawlik, Robert. 2013. „Bóg Jako Alegoria królów: Zwolennicy I Wrogowie: Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). «The Problem of Political Theology»”. Stan Rzeczy, nr 2(5) (listopad), 265-79. https://doi.org/10.51196/srz.5.17.