Dudek , Antoni. 2015. „ Jakub Karpiński Jako Historyk”. Stan Rzeczy, nr 2(9) (listopad):165-71. https://doi.org/10.51196/srz.9.9.