Jędrzejczak, Helena Anna. 2015. „ Dietricha Bonhoeffera Krytyka Teologii Liberalnej”. Stan Rzeczy, nr 2(9) (listopad), 141-60. https://doi.org/10.51196/srz.9.8.