Bilewicz, Michał, i Mateusz Olechowski. 2014. „ Psychologia społeczna. W pułapkach zaangażowania: Polska I świat”. Stan Rzeczy, nr 1(6) (kwiecień), 159-76. https://doi.org/10.51196/srz.6.8.