Znaniecki , Florian. 2013. „Przedmowa Do «Elementy społeczne Parafji Rzymsko-Katolickiej: Wstęp Do Socjologji parafji»”. Stan Rzeczy, nr 2(5) (listopad), 65-73. https://doi.org/10.51196/srz.5.5.