Waśkiewicz , Andrzej. 2012. „ Czy Proste równoległe Przecinają Się W Przestrzeni? Kreatywna Recenzja: Bruce Taylor. «In 90 Days, Where Asia Meets Africa»”. Stan Rzeczy, nr 1(2) (kwiecień), 295-302. https://doi.org/10.51196/srz.2.18.