Kaczmarczyk, Michał. 2012. „ Ślepa Plama Systemu: Krzysztof Matuszek. «Systemy Wojenne. Współczesne Wojny W Perspektywie Teorii Niklasa Luhmanna»”. Stan Rzeczy, nr 1(2) (kwiecień), 283-90. https://doi.org/10.51196/srz.2.16.