Matuszek , Krzysztof C. 2012. „Habermas a Luhmann – Systemy I Ideologie: Tomasz Maślanka. «Racjonalność I Komunikacja. Filozoficzne Podstawy Teorii społecznej Jürgena Habermasa»”. Stan Rzeczy, nr 1(2) (kwiecień), 268-71. https://doi.org/10.51196/srz.2.14.