Łuczewski, Michał. 2012. „Kreatywna Nauka”. Stan Rzeczy, nr 1(2) (kwiecień), 8-10. https://doi.org/10.51196/srz.2.1.