Rozwadowski, Łukasz. (2021). Inność w sporze o gender. Analiza kulturoznawcza. Stan Rzeczy, (1(20), 111–136. https://doi.org/10.51196/srz.20.5