Darmas, M. (2019). Niezatarte pręgi: Roman Chymkowski, „Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji”. Stan Rzeczy, (1(16), 377-382. https://doi.org/10.14394/srz.16.18