Brzeziński, D. (2019). Myśl ponad granicami: interdyscyplinarność i innowacyjność twórczości Georga Simmla. Stan Rzeczy, (1(16), 287-304. https://doi.org/10.14394/srz.16.11