Kisiel, Piotr. (2016). Porządki (w) pamięci: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci”. Stan Rzeczy, (1(10), 455-459. https://doi.org/10.51196/srz.10.25