Stryjek , T. (2016). Miejsca pamięci i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwagi na marginesie spotkania polskich i niemieckich doświadczeń badawczych w kontekście europejskim: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”, t. 1–4. Stan Rzeczy, (1(10), 441-454. https://doi.org/10.51196/srz.10.24