Kil, A. (2016). Wędrówki pojęć. Jakiej nawigacji potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.), „Travelling Concepts for the Study of Culture”. Stan Rzeczy, (1(10), 413-425. https://doi.org/10.51196/srz.10.21