Kilias, J. (2016). Socjologia polska i czeska: wzajemne stosunki, ich charakter i konteksty. Stan Rzeczy, (1(10), 283-315. https://doi.org/10.51196/srz.10.15