Peciakowski, Tomasz. (2016). Wędrujące pojęcia czy zjawiska? O podróżach pojęć na przykładzie „intelektualisty”. Stan Rzeczy, (1(10), 258-282. https://doi.org/10.51196/srz.10.14