Łuczewski, M. (2016). Kontrrewolucyjne pojęcie. „Polityka historyczna” w Polsce. Stan Rzeczy, (1(10), 221-257. https://doi.org/10.51196/srz.10.13